Navneforandring

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overenstemmelse med det navn som står registrert i norsk folkeregister. Dersom ovennevnte ikke stemmer, vil søknad om pass bli returnert ubehandlet. Skjema for navneendring kan lastes ned her. Les rettledningen som følger skjemaet nøye og legg ved den dokumentasjon som kreves.

Norske borgere i Israel må også vedlegge confirmation of change of name' utstedt av Ministry of  the Interior. Dokumentasjon (i original, eller kopi bekreftet av autorisert offentlig myndighet eller utenriksstasjon) må være på engelsk eller norsk. Ambassaden kan bistå med oversettelse fra hebraisk.

Søknad om navneforandring sendes direkte til :

Skatt Nord Personregisteret 9613 Hammerfest Norway

Behandlingstid for navneendring må påregnes å ta ca. 10 dager samt postgang til og fra Norge.