Norske honorære konsulater på Kapp Verde

Norge har 2 honorære konsulater på Kapp Verde, lokalisert i Praia og i Mindelo.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere av vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser på Kapp Verde og skal stimulere til norsk-portugisisk samarbeid. Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Kontakt konsulatene på epost eller telefon for å avtale tid.