Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Fødselsnummer

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Prosedyre, dokumentasjon og saksbehandligstid varierer i henhold til en rekke faktorer. Se menyen nedenfor: