Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

babyfamilie400x800_terjerakkenordiclifevisitnorway.jpg

Fødselsnummer

 Personnummer

Personer som er født i utlandet eller ikke har vært bosatt i Norge siden 1964, må søke om personnummer. Søknad skal sendes via Ambassaden til myndighetene i Norge. For barn må fødselsattest og kopi av foreldrenes pass vedlegges søknaden. Fødselsattesten må være på norsk, engelsk, fransk eller tysk. For voksne må bekreftet kopi av norsk pass vedlegges søknaden. Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta ca. 6-8 uker.

Født i utlandet
Norske statsborgere som er født i utlandet, bes være spesielt oppmerksom på punkt 4 i merknadene på siste side i passet.