Visum til Tadsjikistan

For reiser til Turkmenistan må det søkes om visum via en nettbasert søknadsportal.

Online Visa Application for Norwegian citizens : https://turkmenistan.visahq.com/