Norge og Oman

Norges samhandel med Oman har tradisjonelt sett vært begrenset. I 2021 utgjorde norsk import fra Oman 149 millioner NOK. Eksporten til Oman utgjorde samme år 168 millioner NOK. Importen var en del høyere tilbake i 2017, da landet kjøpte norsk forsvarsmateriell.

Det er i dag om lag 40 fastboende nordmenn i Oman. De fleste bor i Muscat-området og er tilknyttet olje- og gassbransjen. Erfaringsmessig er antall nordmenn høyere enn de som har registrert seg hos ambassaden.

Populasjonen var noe større for noen år siden, men i dag har Kongsberg avsluttet virksomheten i Oman, samtidig som det nå også er færre nordmenn som jobber med olje/gass i landet.

Det er et norsk honorært generalkonsulat i Muscat. Omans ambassade i Berlin er akkreditert til Norge.