Norge og Oman

Norges samhandel med Oman har tradisjonelt sett vært begrenset. Dog utgjorde eksporten til Oman i 2017 hele NOK 1,188 milliarder, mer enn en tidobling av totalbeløpet fra 2016 (NOK 83 millioner).

Det store beløpet er en følge av at Kongsberg Defence i 2014 undertegnet en kontrakt om delleveranse av luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) med Oman. Norsk import fra Oman utgjorde 3 millioner kroner i 2017.

Det antas at omkring 100 nordmenn bor i Oman. De fleste bor i Muscat-området og er tilknyttet olje- og gassbransjen. Erfaringsmessig er antall nordmenn høyere enn de som har registrert seg hos ambassaden.

Det er et norsk honorært generalkonsulat i Muscat. Omans ambassade i Berlin er akkreditert til Norge.