Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Citizens of Mongolia must apply for a visitor’s visa. Likewise, citizens of Mongolia need a residence permit in order to work or take up residence for longer than 90 days.

NORWEGIAN VISA APPLICATION CENTRE

In order to provide better and more efficient service for all applicants, the Royal Norwegian Embassy in Beijing has opened a Norwegian Visa Application Centre in Ulaanbaatar on 10 October 2016. The Norwegian Visa Apllication Centre is aimed at ensuring a higher level of service and efficiency for all visa applications to Norway. The applications will still be processed by the Embassy.

Mongolian applicants applying for a Schengen visa (max 90 days) or residence permit (more than 90 days) must submit their application at the centre. All applicants must come in person to apply.

In some cases an interview will be arranged for the applicant at the Embassy. Applicants requested to come for an interview who do not speak Norwegian, English or Chinese must bring a person who can translate.

APPLICATION PORTAL

All applicants must register their application and pay the visa fee in the Application Portal before submitting their application. A cover letter and receipt printed from the Application Portal must be submitted with the application documents to confirm the payment.

It is not necessary to book an appointment in advance. Applicants are welcome to come to the centre anytime during opening hours. In addition to the visa fee paid in the Application Portal (cash payments not accepted), the centre will collect a service fee (180 RMB) which must be paid at the centre when submitting the application (cash payments accepted).

DOCUMENT REQUIREMENTS

Applicants should choose visa type according to the purpose of their visit and provide the documents required accordingly. Schengen visas are divided into four categories: tourist visa, business visa, family and friends visa and cultrual and sports events. (ADS tourist visa is not available for Mongolian applicants.)

Applicants applying for residence permits to go to Norway to live with a family member should prepare the required documents according to UDI’s check lists for Mongolian applicants. Information about how to apply for a work permit, study permit or other types of residence permits can be found on UDIs website.

All documents which are not in Norwegian or English must be translated by a certified translator. Documents such as birth certificate, marriage certificate and other documents of family relations must be affixed an Apostille.

CONTACT INFORMATION FORor NORWEGIAN VISA APPLICATION CENTRE IN ULAANBAATAR

Address:
Norway Visa Application Centre DHL Building, 3 floor Peace Avenue 10/5, Ulaanbaatar 14210 Mongolia Tel & Fax: 976 70144453 Phone: 976-70144453

Opening hours: Monday-Friday, 08:00-15:00

Applicants who do not wish to submit their visa application at the Norwegian Visa Apllication Centre in Ulaanbaatar can make an appointment at the Embassy by sending an e-mail to bejvisa@mfa.no

МОНГОЛЫН ВИЗ МЭДҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ

НОРВЕГИЙН ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ТӨВ

Бүх виз мэдүүлэгчид зориулж илүү сайн, илүү үр өгөөжтэй үйлчилгээгээр хангахын тулд  Бээжин дахь Норвегийн Элчин Сайдын Яам нь Норвегийн Виз Мэдүүлэх Төв ийг Улаанбаатар.Ажлын цагаа уртасгаж, томоохон техник хэрэгслээр Норвегийн бүх виз хүсэгчдэд үр өгөөжтэй, өндөр түвшний үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэдэг. Элчин сайдын яам нь бүх виз мэдүүлэх хуудсуудыг шалгана.

Шенгений виз (цаад хугацаа нь 90 өдөр) юмуу оршин суух эрх (90-с дээш өдөр) хүсэж байгаа Монголын виз мэдүүлэгчид  визний өргөдлөө тус төвд өгөх ёстой. Бүх виз хүсэгчид өөрийн биеэр ирэх ёстой.Зарим тохиолдолд ярилцлагыг тухайн виз хүсэгчид зориулж  Элчин Сайдын Яам дээр хийдэг.  Виз мэдүүлэгч нь ярилцлаганд орохдоо Норвеги, Англи, Хятад хэлээр ярьдаггүй бол орчуулагчаа авч ирнэ.
 

ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ПОРТАЛ

Бүх виз мэдүүлэгчид өргөдлөө өгөхөөсөө өмнө өргөдөлөө бүртгүүлээд ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ПОРТАЛ-д визнийхээ төлбөрийг төлөх ёстой. Виз мэдүүлэх порталаас хэвлэж авсан баримтаар төлбөрөө баталгаажуулж виз мэдүүлэх бичиг баримтын хамт өгөх ёстой.
 
Урьдчилан цаг авах шаардлагагүй. Виз хүсэгчид ажлын цагуудад дуртай цагтаа тус төвд ирж болно. ВИЗ МЭДҮҮЛЭХ ПОРТАЛ-д төлсөн (бэлнээр төлбөр хүлээн авахгүй) визний төлбөрийн зэрэгцээ визний өргөдлөө (бэлнээр төлбөр хүлээн авна) өгөхдөө тус төвд үйлчилгээний төлбөр (180RMB) төлөх ёстой.

ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ

Виз хүсэгчид нь зорчих зорилгынхоо дагуу визнийхээ төрлийг сонгох бөгөөд шаардагдах бичиг баримтаа бэлтгэнэ. Шенгений виз нь 4 төрөл байна. Үүнд: жуулчны виз, бизнесийн виз, гэр бүл найзын виз, спорт соёлын арга хэмжээний виз. (ADS жуулчны виз нь Монголын виз хүсэгчдэд боломжгүй)
 
Гэр бүлийн гишүүнтэйгээ Норвегид амьдрах оршин суух зөвшөөрөл хүсэж байгаа виз хүсэгчид Монголын виз хүсэгчид зориулсан UDI-н жагсаалтын дагуу шаардагдах бичиг баримтыг бэлдэх нь зүйтэй. Ажиллах зөвшөөрөл, сурах зөвшөөрөл юмуу оршин суух зөвшөөрлөөс бусад төрлүүдийг яаж мэдүүлэх талаархи мэдээллийг UDI-н вэбсайтнаас авч болно.
 
Норвеги болон англи хэлээр биш бүх бичиг баримтыг орчуулгагчаар орчуулж баталгаажуулсан байх ёстой. Төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн баталгаа, болон гэр бүлийн харилцааны  бусад бичиг баримтыг хавсаргана.

ХОЛБОО БАРИХ

Улаанбаатар хот дахь Норвегийн Виз Мэдүүлэх Төв  Хаяг: DHL байр , 3 давхарт Энх тайвны өргөн чөлөө 10/5 , Улаанбаатар 14210 Монгол улс.

Утас: +976-7014 44 53

Ажлын цаг: Даваа-Баасан, 08:00-15:00

Хэрэв Виз Мэдүүлэх Төвд биеэр ирэх боломжгуй бол bejvisa@mfa.no гэсэн хаягаар и-мэйл явуулж Элчин Сайдын Яам дээр цаг авч болно. Гэхдээ Элчин Сайдын Яам дээр нэг долоо хоногт цөөхөн удаа цаг авах боломжтойг Виз хүсэгчид анхаарна уу.