Bistand til nordmenn

Norske borgere som trenger bistand i Moldova kan kontakte den norske ambassaden i Bucuresti.

For mer informasjon, se våre nettsider: Bistand til nordmenn - Norway in Romania