Nødpass og annen konsulær bistand

Ambassaden kan kun yte konsulær bistand fra sin midlertidige lokalisering i Islamabad.

Ved tap av pass i Afghanistan må man følgelig møte opp ved ambassadens midlertidige lokaler i Islamabad. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid. Det er viktig å merke seg at det er innført nye og strengere regler for utstedelse av nødpass, herunder at det må foreligge en «nødsituasjon» eller «særlige grunner» for at slikt pass kan innvilges. Fritidsreiser danner ikke grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

Kontakt ambassaden på telefon ved behov for konsulær bistand eller eventuelt på e-post dersom det ikke haster. Ambassadens evne til å yte konsulær bistand er meget begrenset, og det vises i den sammenheng til reiserådet og reiseinformasjonen.