Nødpass og annen konsulær bistand

Ambassaden yter konsulær bistand til norske borgere som oppholder seg i Afghanistan.

Ved tap av pass kan ambassaden utstede nødpass for hjemreise. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid.

Kontakt ambassaden på telefon ved behov for konsulær bistand eller eventuelt på e-post dersom det ikke haster. Ambassadens evne til å yte konsulær bistand er meget begrenset og det vises til reiserådet og reiseinformasjonen.