Praktikantopphold høsten 2021

Ambassaden i Moskva og generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk beklager å meddele at Utenriksdepartementet har fattet en beslutning om ikke å lyse ut praktikantopphold for høsten 2021. Vedvarende usikkerhet knyttet til smittesituasjonen både i Norge og Russland, fortsatt stengte grenser og Utenriksdepartementets globale reiseråd, som foreløpig er forlenget til 15. mai, er blant faktorene som ligger til grunn for beslutningen.

Interesserte praktikantkandidater ønskes imidlertid hjertelig velkommen til å søke seg til et spennende praktikantopphold ved norsk utenriksstasjon i Russland så snart forholdene igjen tillater dette! Eventuelle utlysninger for våren 2022 vil tentativt kunngjøres i oktober 2021, men det understrekes at det også da vil gjøres grundige vurderinger av rådende omstendigheter før man eventuelt igjen velger å lyse ut praktikantopphold.