Nye russiske tiltak for å begrense smittespredning

Alle internasjonale passasjerflygninger til og fra Russland er nå stanset. Transitt via Russland er heller ikke mulig.

Aeroflot vil foreløpig gjennomføre noen få internasjonale flyvninger for å hente russiske borgere tilbake til Russland. Se Aeroflots hjemmesider for informasjon om hvilke flyvninger som inntil videre opprettholdes.

Russiske myndigheter vil fra og med 30. mars ikke tillate russiske borgere å reise ut av Russland. Dette omfatter også personer med dobbelt statsborgerskap (norsk/russisk) og russiske borgere med oppholdstillatelse i Norge. Personer dette gjelder må kontakte russiske myndigheter for mer informasjon og/eller avklaring om sin situasjon.

For norske borgere er det fortsatt mulig å reise ut av Russland og inn i Norge via Storskog grensestasjon. Vi ber norske borgere følge med på UDs reiseinformasjon for Russland og å oppdatere sine registreringer på UDs reiseregistrering.