Strengere grensekontroll innført

Utlendinger uten oppholdstillatelse som ankommer Norge etter 16. mars kl. 0800 vil bli bortvist.

Se mer informasjon på lenkene til høyre.