Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Strengere grensekontroll innført

Utlendinger uten oppholdstillatelse som ankommer Norge etter 16. mars kl. 0800 vil bli bortvist.

Se mer informasjon på lenkene til høyre.