Informasjon om reiser til Norge

Torsdag 12. mars iverksatte regjeringen en rekke nye tiltak for å hindre koronaspredning. Reiserådene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

| 13.03.2020

Følgende tiltak er gjeldende fram til 26. mars:

  • Alle som ankommer Norge fra steder utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke.
  • Reisende fra land utenfor Norden, som ikke er bosatt i Norge, vil bli anmodet om å returnere. Alternativt må disse i karantene. Reisende med symptomer vil bli isolert.

Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, også skal i karantene.

Mer informasjon om tiltakene finnes på denne lenken.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.De nye reiserådene for å unngå smitte finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise