Ikke praktikantplasser våren 2022

Ordningen med studentpraktikanter ved de norske utenriksstasjonene i Russland vil ikke bli gjenopptatt for vårhalvåret 2022, men kan forhåpentlig gjeninnføres fra og med neste høst.

 

Ambassaden i Moskva og generalkonsulatene i Murmansk og St. Petersburg har i mange år tilrettelagt for at norske studenter har kunnet tilbringe et halvår som praktikant ved en av stasjonene. Koronapandemien satte en midlertidig stopper for dette. Høsten 2021 er det betydelig usikkerhet om pandemiens videre utvikling i Russland og hvilke begrensninger den fortsatt vil medføre for utenriksstasjonenes virksomhet. Dette gjør at det også er usikkert hvilket tilbud stasjonene ville kunne gi studentpraktikanter den nærmeste tiden. Det er derfor besluttet at stasjonene i Russland ikke vil gjenoppta ordningen med studentpraktikanter for vårhalvåret 2022.


Praktikantplassene ved utenriksstasjonene i Russland vil bli gjenopprettet så snart situasjonen tillater det. Forhåpentlig vil dette kunne skje fra og med høsthalvåret 2022. En ny vurdering vil bli gjort tidlig i 2022. Hvis det da blir besluttet å gjenopprette praktikantplassene fra neste høst, vil en utlysning bli kunngjort i stasjonenes kanaler i sosiale medier samt på deres felles hjemmesider. En utlysning kan i så fall ventes innen utløpet av februar, med søknadsfrist medio mars 2022.