Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever igrunnskolealder som er bosatt i utlandet.

Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holdekontakten med Norge og norsk grunnskole. Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside https://globalskolen.no/

Søknadsfrister
-For vårsemesteret 30. januar
-For høstsemesteret 30. august