Advarsel mot internettsvindel

Ambassaden i Moskva er kjent med at det forekommer kontaktannonser skrevet av personer som har til hensikt å svindle til seg penger.

Ambassaden får hver uke telefoner og e-post fra nordmenn som har blitt svindlet for beløp opp i mot flere titalls tusen kroner. Slike annonser kan blant annet finnes på ulike steder hvor det også er seriøse kontaktannonser. Noen av disse useriøse aktørene utgir seg for å være russiske statsborgere med ærlige hensikter, men er i virkeligheten godt organiserte kriminelle.

Ambassaden oppfordrer derfor alle til å være forsiktige med å sende penger til bekjente som de kun har hatt kontakt med via internett eller telefon. Enhver påstand om at det kreves en høy sum for å betale for visum eller for å dokumentere opphold medfører ikke riktighet, se nedenfor. Det er også mange henvendelser om småbeløp med alle mulige påskudd: Bot som må betales, avdrag på lån, beslaglagte varer, avgift på antikvitet som skulle være gave til verten i Norge, sum for utreise, penger til ny billett fordi reisen ble utsatt pga syk mor/vannskade i leiligheten osv. Svindlernes fantasi har dessverre ingen grenser.

De fleste spørsmål ambassaden får dreier seg om kostnader for å reise til Norge. Nedenfor følger svar på de vanligste spørsmålene.

  • Det koster 35 euro å søke om visum til Norge.
  • Det koster 2000/3500 RUB (ca 300/500 NOK) å søke om russisk pass av henholdsvis gammel og ny type.
  • Søkere må dokumentere at de kan forsørge seg ved reise til Norge, men det er ikke nødvendig å overføre penger til søker i forbindelse med visumsøknad. Har søkeren ikke selv arbeid eller tilstrekkelige midler, kan referansepersonen i Norge fylle ut et garantiskjema der han eller hun forplikter seg til å dekke alle utgifter i forbindelse med besøket.
  • Søknader hvor søker og referanseperson aldri har møtt hverandre personlig vil som hovedregel bli avslått.
  • Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.
  • Personer som søker visum til Norge vil aldri bli bedt om å vise frem kontanter for å få visum.
  • Russisk grensekontroll krever ikke at russiske statsborgere som reiser til utlandet skal ha en viss sum penger med seg eller på sin konto.
  • Det kreves ikke nødvendigvis personlig oppmøte på ambassaden eller generalkonsulatet. Personer som bor langt unna utenriksstasjonen kan bruke kurer for å hente/levere søknad og tilhørende dokumenter. Dersom søker imidlertid ikke ikke har avgitt biometri (bilde og fingeravtrykk) i forbindelse med tidligere visumsøknad til Norge eller andre schengenland, må vedkommende oppsøke et visumsenter, generalkonsulat eller ambassade for å gjøre dette.

Er du i tvil, kontakt ambassadens visumavdeling: moscowvisa@mfa.no