Vielse ved en utenriksstasjon

Den norske ambassade har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere.

Brudefolkene tar selv kontakt med utenriksstasjonen og avtaler tidspunkt for vigsel.

Ekteskapsvilkårene må prøves før vigsel kan finne sted. Norsk folkeregister står for prøvingen av ekteskapsvilkårene, det vil si det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås. Brudefolkene må ta kontakt med folkeregisteret på en av partenes (tidligere) hjemsted.

Når folkeregisteret finner at brudefolkene oppfyller ekteskaps­vilkårene, får brudefolkene en såkalt prøvingsattest (melding om vigsel) som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap blir inngått. Original må medbringes til vielsen og overleveres vigsler. Brudeparet må også legitimere seg ved oppmøte på ambassaden.

Etter vigselen vil brudeparet motta en bekreftet kopi av skjemaet ”melding om vigsel”. Ambassaden vil deretter sende melding til prøvingsinstansen og folkeregisteret vil utstede endelig Vigselsattest som deretter blir sendt til brudefolkets adresse som anmeldt på meldingsskjemaet.

Merk: Attest om prøving av ekteskapsvilkår er gyldig i 4 måneder.

Vigsler ved ambassaden i Moskva:
Ambassaden har vigselsrett og kan vie par dersom begge parter er norske statsborgere. Avtaler om vigsler gjøres ved å ta kontakt på tlf. +7 499 951 1000.

Ambassaden har ikke mulighet for å utstede ”Ekteskapsattest” (Certificate of no impediment to marriage e.l.) på basis av sivilstandattest fra Folkeregisteret eller lignende. Prøving av ekteskapsvilkår må alltid foretas av folkeregisteret på en av partenes (tidligere) hjemsted,  se her

Ambassaden behandler ikke navnesaker i de tilfeller en av partene ønsker navneendring etter vigsel men videreformidler skjema til folkeregisteret sammen med vigselsdokumentene. Informasjon og skjema for navneendring finner man her

Legalisering av dokumenter

Ambassaden har ikke myndighet til å bekrefte et dokument ved apostille.