Søknad om pass og nødpass

Norwegian Passport - Фото:Avinor

Norske borgere kan søke om nytt pass ved den norske ambassaden i Moskva i åpningstiden (9-17 man-tor, 9-16 fredag) eller ved nærmeste norske konsulat. Ta gjerne kontakt med ambassaden på forhånd for å avtale tidspunkt. Maskinlesbare pass utstedes i Norge og blir videresendt til ambassaden eller til norsk politidistrikt.

Ambassaden har fremdeles mulighet til å utstede manuelle nødpass i tilfeller hvor nordmenn er frastjålet eller har mistet sine ordinære pass. Nødpass utstedes for  én hjemreise til Norge og det må søkes om ordinært pass etter hjemkomst på vanlig måte. Det stilles ikke krav fra russiske myndigheter om visum i nødpass ifm utreise. Forutsetningen for å få utstedt norsk nødpass er at innreise til Russland har skjedd med norsk pass med gyldig visum til Russland.

I spesielle tilfeller kan ambassaden bistå i å søke om utreisevisum, dersom visumet er utløpt. Ta kontakt med ambassaden for nærmere informasjon.

Søknadsprosedyre

•Det er krav til personlig oppmøte for både nødpass og søknad om ordinært pass

•Søknadsblanketten for pass fås og fylles ut på ambassaden ved oppmøte

•For nødpass medbringes 4 passbilder

• For ordinære pass blir fotografi og biometri tatt på ambassaden . Passbilde av barn under 12 år kan medbringes, se spesielle krav til bildene nedenfor.

•Husk gyldig legitimasjon (f. eks. gammelt pass) 

•Ved søknad om pass til barn er det nødvendig med fullmakt dersom ikke begge foreldre stiller sammen med barnet

•Tidligere pass skal makuleres når man mottar det nye passet, visumet makuleres ikke. •Det må likevel søkes nytt visum til det nye passet.

•Passgebyr er p.t. 3950 rubler for pass til voksne og 2400 rubler for pass til barn under 16 år. Nødpass har samme gebyr som vanlige pass. En, til enhver tid, oppdatert oversikt over priser på gebyrer ved ambassaden finner du her

 

Hvilke krav stilles til medbrakte foto som skal brukes i pass?

Det stilles strenge krav til fotografier i pass:

•Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet •Fotoet må være i farger •Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder

•Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 mm

•Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn •Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge

•Ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra disse til hake skal være minst 30 mm

•Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår •Begge ørene skal være helt synlige

•Både hake, panne og begge kinn skal være synlige

•Munnen må være lukket   •Briller må tas av ved fotografering

•Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder (capser, luer, hatter, hårbånd, skjerf o.l.)

 

Pass til mindreårige/ barn

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter. Russisk dokumentasjon skal ha apostille. Norsk dokumentasjon skal ha bekreftet underskrift.

 

Tap av norsk statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

 

Hvordan kan jeg endre navnet i passet mitt, for eksempel etter giftermål?

Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass.

 

Hvor lenge er passet gyldig?

•Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år •Ekstrapass (ved tjenestebehov) utstedes for et tidsrom på 2 år •Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: -  0-5 år: to år - 5-10 år: tre år - 10-16 år: fem år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

Hvor lang tid tar det å få nytt pass?

Fra en godkjent søknad er innlevert til ambassaden tar det normalt 2-3 uker.