Oversittet visum? Merk deg når visumet utløper.

Det er straffbart å oversitte visumfristen.

Merk deg når visumet utløper. Det er straffbart å oversitte visumfristen, og foruten en bot kan dette medføre mange dagers ekstra opphold innen saken er ferdigbehandlet i retten. Rettsvedtaket vil gjerne omfatte utvisning, samt fremtidig innreiseforbud for en gitt periode.