| Moskva

Praktikantplass ved ambassaden i Moskva høsten 2019

ambilde - Фото:Ambassaden i Moskva
Ambassaden i Moskva

Norges ambassade i Moskva tilbyr høsten 2019 praktikantplass til norske studenter. Søknadsfrist 18. mars 2019.

Norges ambassade i Moskva tilbyr høsten 2019 praktikantplass til norske studenter. Praktikanten vil være tilknyttet presse-, kultur- og informasjonsavdelingen, men får et innblikk i hele ambassadens virke. Søknadsfrist 18. mars 2019.


Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene deltar i ambassadens daglige virke og utfører varierte arbeidsoppgaver.


Ved ambassaden i Moskva vil praktikanten jobbe med utvalgte saksfelt innen presse- kultur- og informasjonsarbeidet, herunder stasjonens engasjement i sosiale medier. I tillegg vil praktikanten tillegges oppgaver i andre deler av ambassadens virksomhet, herunder rapportering om ulike økonomiske spørsmål og politiske felt. Gjennom orientering og løpende veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens samlede virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.


Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 5-6 måneder.
  • Praktikantoppholdet løper normalt fra juli/august til desember 2019.
  • Det tilstås et stipend til praktikanten under praktikantoppholdet. Stipendet i Moskva er for tiden NOK 12.500. Stipendet kan endres opp eller ned iht justeringer pr. 1. januar og 1 juli av satser i særavtale for utenrikstjenesten.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Moskva.
  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med dette.
  • Dokumentasjon om rett til utvidet stønad til helsetjenester fra NAV Internasjonalt må foreligge før kandidaten tiltrer som praktikant ved ambassaden. Praktikanten må selv søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Ta direkte kontakt med NAV Internasjonalt for ytterligere informasjon. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknader om praktikantopphold sendes site-mow-culture@mfa.no og må omfatte søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Merk søknaden med «Praktikant høsten 2019» og ditt navn.

Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2019 er 18. mars 2019

pørsmål vedrørende praktikantplassen kan stilles til presse- og kulturmedarbeider Silje Dalehaug (Silje.Dalehaug@mfa.no) eller praktikant Tora Berge Naterstad (Tora.Berge.Naterstad@mfa.no).