Leveattest

Leveattest for videre utbetaling av pensjon

Personer som mottar pensjon fra Norge kan ved henvendelse til ambassaden få utfylt og attestert leveattest for videre utbetaling av pensjon. Ambassaden er behjelpelig med å sende attesten til de rette myndigheter.