Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon for Hviterussland

Lenke til Regjeringen.no