Lisboa - foto João Reguengos unsplash.com - Foto:João Reguengos / unsplash.com
Lisboa João Reguengos / unsplash.com

Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Lisboa våren 2022?

Den norske ambassaden i Lisboa tilbyr praktikantopphold på inntil seks måneder for en norsk student med oppstart i januar 2022. Søknadsfrist er 22. oktober 2021.

Målet med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens ansatte vil studentpraktikanten delta i ambassadens daglige virke, noe som omfatter deltakelse i møter, bidrag til rapportering om økonomiske og politiske forhold, arbeid med fremme av norsk kultur og næringsliv, og håndtering av publikumshenvendelser og nettbasert informasjonsarbeid. I løpet av oppholdet skal praktikanten også skrive en lengre rapport om en aktuell politisk problemstilling.

Søkere bør ha kunnskap om og interesse for utenrikspolitikk og Europaspørsmål. Relevant faglig bakgrunn, interesse for stillingen, selvstendighet, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, vektlegges i utvelgelsesprosessen. Søkere som behersker portugisisk vil bli prioritert.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det gis imidlertid et skattefritt stipend som pr. i dag er på 12250 kroner pr. måned til delvis dekning av bo-, oppholds- og reiseutgifter.

Søkere til praktikantoppholdet må være norske statsborgere. Det er en forutsetning at søker er student og tilknyttet et godkjent lærested i praksisperioden. Søkeren kan f.eks. fremlegge bekreftet utdanningsplan eller i søknaden erklære å ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Oppholdet er oppad begrenset til 6 måneder.

Før tiltredelse må praktikanten fremlegge dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd samt bestille europeisk helsetrygdekort via Helsenorge.no (lenke til høyre på siden).

Praktikanten må være forberedt på at eventuell endring i reiserådet frem mot tiltredelse, vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. I en slik situasjon vil eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse ikke bli dekket.

Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Søknadsinformasjon
Kort søknad (maks én side) og CV sendes innen utgangen av fredag 22. oktober 2021 på e-post til emb.lisbon@mfa.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassadesekretær Christine Nygård, (christine.johansen.nygard@mfa.no), tlf. +351 213 009 100.

Det tas sikte på å avholde intervjuer i uke 43. Beslutning vil bli fattet kort tid etter dette. Alle søkere vil bli tilskrevet om resultatet.