Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norske pass - Foto:Norges ambassade i Lisboa
Norske pass Norges ambassade i Lisboa

Nye gebyrer for søknader om pass ved norske utenriksstasjoner

Fra 19. oktober vil det være dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort som gjør det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. 

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 120 EUR (1 290 kroner)
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 70 EUR (770 kroner)
  3. Midlertidig pass (nødpass) 160 EUR (1 690 kroner) 

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.