Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Korona | Utvidet gyldighet på portugisiske dokument

Portugisiske dokumenter som utgår etter 24. februar 2020 anses som gyldige i Portugal frem til 31. desember 2021.

Dokumenter utstedt av portugisiske myndigheter (ID-dokumenter, oppholdstillatelser og lignende) der gyldigheten gikk ut eller går ut etter 24. februar 2020, fortsetter å anses som gyldige i Portugal frem til 31. desember 2021.