Norske reisedokumenter.  - Foto:Catharina Caprino/Hest Agentur
Norske reisedokumenter. Catharina Caprino/Hest Agentur

Strengere krav for nødpass

Produksjonsproblemene på pass påvirker også nødpass. Fra 30. mai er det bare du som er i en nødssituasjon eller som har særlige grunner som kan søke om nødpass. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller dessverre ikke under kriteriene.

Produksjonsproblemene på pass påvirker også nødpass. For å sikre at de som er i en nødsituasjon skal få tilgang på nødpass, blir reglene midlertidig strammet inn. 

Fra mandag 30. mai er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass. Dette gjelder uavhengig om du søker fra Norge eller fra en ambassade i utlandet. Feriereiser faller ikke under kriteriene.

Endringen gjelder ut 2022. 

Du som søker om nødpass må dokumentere at du fyller kriteriene. Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves i ditt tilfelle. På Politiet – Politiet.no finner du informasjon om de midlertidige kriteriene for nødpass, og hva slags dokumentasjon du må ha med deg for å få nødpass. 

Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Situasjonen om pass og ID-kort – Politiet.no