Lagos, Portugal.  - Foto:Reiseuhu/unsplash.com
Lagos, Portugal. Reiseuhu/unsplash.com

Reise til Portugal med utgått pass

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31.12.2022 reise til Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon.

Innreise til Portugal krever vanligvis gyldig norsk pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Portugal.

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31.12.2022 reise til Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Makulerte pass kan ikke benyttes til legitimasjonsformål. 

Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det finnes ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til relevante myndigheter og reiselivsaktører. Vi anbefaler derfor at de som reiser til/fra Portugal med utløpte pass reiser med direkteflyvning til/fra Norge.