Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Health check drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Leveattest 2020

På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.

Kontakt NAV for mer informasjon.