Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap. På nettsidene til Utlendingsdirektoratet – UDI, kan du lese mer om de nye reglene for dobbelt statsborgerskap.

Reglene som gjelder tap av norsk statsborgerskap er ikke berørt av endringene i statsborgerloven. Dette innebærer at du fortsatt må søke om å beholde ditt norske statsborgerskap hvis du ikke har bodd i Norge i mer enn 2 år før du fyller 22. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til UDI.