Bo i Portugal

Her har ambassaden samlet nyttig informasjon for deg som ønsker å flytte eller som allerede bor i Portugal. Vi understreker at informasjonen er veiledende og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må de respektive myndigheter kontaktes.

I Norge - før du reiser

En skatteavtale mellom Norge og Portugal regulerer hvilken stat man skal skatte til, for å unngå dobbeltbeskatning. Avtalen finnes i sin helhet på regjeringen.no.

Informasjon vedrørende skatt på pensjon og uføretrygd for nordmenn bosatt i Portugal finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Man finner informasjon på engelsk om Portugals skattesystem på Finanças' nettsider.

 

I Portugal - når du har flyttet

Kontakt med offentlige myndigheter i Portugal er noe som enkelte kan oppleve som utfordrende. Byråkrati kan i utgangspunktet være vanskelig å forstå, og i et annet land, på et annet språk kan komplikasjonene bli mange. Når man er nyinnflyttet kommer man dog ikke utenom kontakt med lokale myndigheter. Men hvis man smører seg med en god porsjon tålmodighet (vær forberedt på lang ventetid!) og allierer seg med en lokal bekjent, en venn, en representant for et firma som yter slike tjenester, din arbeidsgiver eller en annen som snakker språket som kan bli med (i blant er det ingen som kan snakke engelsk på offentlige kontorer), så er man godt på vei. Å bruke en advokat som representerer deg er også et godt alternativ. Og vær forberedt på at du må tilbake – det er veldig sjelden man klarer å samle alle papirer som skal til ved første besøk, uansett hvor godt man forsøker å forberede seg!

Husk at norske dokumenter må ha apostille for å være gyldige i Portugal. Apostille på dokumenter fra Norge får du hos Fylkesmannen i det fylket du bor i eller sist var folkeregistrert i Norge.

De aller fleste bekreftelser fra norske myndigheter må man bestille via Folkeregisteret via Skatteetaten sine nettsider.  Når man bestiller bekreftelser fra Folkeregisteret må man passe på å skrive at man ønsker dokumentet på engelsk/flerspråklig og at man ønsker apostille på dokumentet.