Den norske klubben

Den norske klubben i Portugal er en uformell interesseorganisasjon for nordmenn bosatt i Portugal.

Klubbens målsetting er å styrke samholdet i den norske kolonien og å hjelpe nyinnflyttede til å integrere seg i Portugal, og har en visjon om å skape et nettverk for fri flyt av erfaringinger, opplevelser og kunnskap om det å være norsk i Portugal.

Klubben organiserer diverse møter og sammenkomster hvert år, fra sosiale arrangementer som julemiddag og 17.mai-feiring til bedriftsbesøk og politiske foredrag.

Medlemskap er gratis og oppnås ved å kontakte klubbens styre via Facebook-siden til klubben, eller på følgende e-postadresse: dnk.portugal@gmail.com.