Vielse i hagen - Foto:Ambassaden i Lisboa
Foto: Ambassaden i Lisboa

Vielser

Den norske ambassaden i Lisboa har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor en eller begge av brudefolkene er norske statsborgere. Ingen av brudefolkene kan være portugisisk statsborger. Vielser finner sted annenhver torsdag i ambassadens lokaler, hver torsdag i høysesong.

Når?

Det er mange som ønsker å gifte seg ved Ambassaden i Lisboa, og det er derfor viktig at dere tar kontakt med ambassaden for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt i god tid før vielsen skal finne sted.

Ambassaden utfører vielser annenhver torsdag, hver torsdag i høysesong (mai-juni), utenom når disse faller på helligdager. I juli og august utføres ikke vielser. 

Ettersom vi er en liten ambassade der vielsene bare utgjør en del av mange ulike oppgaver, må vi ha beskjed om ønsket dag for vielse senest 6 uker i forveien for bedre å kunne planlegge ambassadens agenda. 

Følgende dager er det vielser ved ambassaden i Lisboa i 2018 (kryss ved opptatt):

Dato

11:00

11:30

12:00

12:30

11.jan

 

 

 

 x

25.jan

 

 

 

 

8.feb

 

 

 x

 

22.feb

 

 

 

 

8.mar

 

 

 

 

22.mar

 

 x

 x

 x

5.apr

 

 

 x

 x

19.apr

 x

 x

 x

 x

3.mai

 x

 x

 x

 x

24.mai

 x

 x

 x

 x

7.jun

 x

 x

 x

 

14.jun

 x

 x

 x

 x

21.jun

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

13.sep

 x

 x

 x

 x

27.sep

 x

 x

 x

 x

11.okt

 x

 x

 x

 x

25.okt

 

 

 x

 x

8.nov

 

 

 

 x

22.nov

 

 

 

 

6.des

 

 

 

 

 

Hvem?

Ambassaden i Lisboa har vigselsrett for brudefolk av ulikt og av samme kjønn. Minst én av brudefolkene må være norsk statsborger. Portugisiske statsborgere kan ikke vies ved ambassaden i Lisboa.

Hvordan?

I følge norsk lov må ekteskapsvilkårene prøves før vigsel. Det er norsk folkeregister som står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det ikke er noe hinder for at ekteskap kan inngås). Brudefolkene må selv ta kontakt med folkeregisteret på sitt hjemsted i Norge, evt. siste registrerte bosted dersom dere er bosatt i utlandet. 

Når prøvingen er foretatt vil skattekontoret utstede en prøvingsattest. Originaldokumentet må sendes ambassaden senest 7 dager før vielsen. Dere kan be om at prøvingsattesten sendes direkte til vigsler når dere søker om prøvingsattest fra skattekontoret. Da fyller dere i "Ambassaden i Lisboa" som navn på vigsler. Vær oppmerksom på at attesten kun er gyldig i 4 måneder.

Mer informasjon om prøving av ekteskapsvilkår for norske og utenlandske statsborgere på Skatteetaten sine nettsider.

Dokumentasjon som må fremvises ved ambassaden

 • Prøvingsattest fra norsk folkeregister (sendes i forkant).
 • Pass for begge brudefolkene må medbringes
 • Paret må oppholde seg gyldig i Portugal; enten som besøkende med eller uten visum, eller med oppholdstillatelse.

Praktisk informasjon

 • Ambassaden kan kun foreta vielser i ambassadens lokaler, ikke andre steder i Portugal.
 • Vielsen utføres av utsendt, norsk tjenestemann, vanligvis ambassadesekretær.
 • Det kreves ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon, seremonien er gratis.
 • Alle som gifter seg må ha to myndige vitner til stede under vielsen. Disse undertegner vigselsdokumentene. Dersom dere ikke har med noen som kan være vitner, vil Ambassaden kunne være behjelpelig med dette, men da er det viktig at dere informerer om dette i god tid før vielsen finner sted.
 • Tidspunkt for vielse må avtales på forhånd med ambassaden, og før prøvingen av ekteskapsvilkårene har funnet sted. Ved bestilling av tid bes følgende informasjon oppgis:
 1. ønsket dato og tidspunkt
 2. navn på begge ektefellene
 3. mobilnummer
 4. stilles det med egne vitner?
 • Vielsen kan utføres på engelsk dersom dette er ønskelig. Gi i så fall beskjed om dette når dere bestiller tid for vielse.
 • Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bestilling av hotell, frisør eller blomster. Vi anbefaler Lisboas offisielle nettside for turister, Visit Lisboa, for mer informasjon om byen, og gjør oppmerksom på at hoteller ofte kan være behjelpelig med informasjon om nærmeste blomsterbutikk, frisør osv.
 • Vi har en liste over fotografer. Det gjøres oppmerksom på at dette er tilfeldige fotografer som har lagt igjen kortet sitt eller bedt om å bli satt opp på liste ved ambassaden i forbindelse med vielser. Ambassaden har selv ikke erfaring med noen av fotografene, og kan derfor heller ikke anbefale noen av disse over andre fotografer.
 • Vennligst gi beskjed i god tid dersom en avtale for vielse ikke lenger ønskes opprettholdt.
 • Pass for begge brudefolkene må medbringes vigselsdagen.

Hvor?

Vielsene ved ambassaden i Lisboa holdes enten i ambassadens vigselrom eller i hagen, avhengig av vær og brudeparets ønske. Seremonien tar ca. 15 minutter.

Ambassadens vigselrom er et lyst rom med store vinduer, med flott utsikt over ambassdaens hage og elven Tejo. Vigselrommet har en kapasitet på 8 personer (dvs. 6 gjester i tillegg til brudeparet). 

Dersom være tillater det holdes vielsene ute i hagen. Der kan vi ta imot opp til 20 personer, brudepar inkludert.