Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseregistrering

Reiseregistrering er et tilbud til nordmenn som oppholder seg i utlandet. Ved å registrere seg på nettsiden vil utenrikstjenesten kunne komme i kontakt med deg i en krisesituasjon.

Registrering på reiseregistrering.no gjør det enklere for utenrikstjenesten å komme i kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon, eller en mulig krisesituasjon, vil vi forsøke å oppnå kontakt med deg via sms, telefon eller e-post dersom du legger inn denne informasjonen når du registrerer deg. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.

 

Det er viktig at du legger inn adressen du oppholder deg på i Kapp Verde når du registrerer deg, ikke din adresse i Norge.

Alle registrerte opplysninger vil bli behandlet i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene deles ikke med noen, verken med andre, statlige myndigheter (skatteetaten, folkeregisteret, NAV etc.) eller utenforstående. Du har selv innsyn i dataene om deg, og kan endre eller slette disse når som helst. Alle opplysninger blir slettet innen 30 dager etter reisens slutt.

Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn om å registrere seg, uavhengig av lengde eller formål med reisen.