Honorære konsulater i Brasil

De honorære konsulene er utnevnt av den norske regjering og de er, med noen få unntak, brasilianske statsborgere. Tittelen "honorær konsul" innebærer at de ikke mottar lønn fra Norge, men at de fremmer norske interesser og norsk/brasiliansk samarbeid i det området de representerer. Honorære konsuler arbeider ofte i næringsliv som har tilknytning til Norge. De kan derfor gi råd og assistanse til norske bedrifter og enkeltpersoner på mange områder.