Themed_Pass.jpg - Foto: Avinor
Foto: Avinor

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene.