Om noe skjer

Det inngår i en utenriksstasjons oppgaver å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Det avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle når og i hvilken form eventuell bistand fra stasjonene kan ytes; Observer at det alltid anbefales å skaffe seg en god reiseforsikring ved reise til utlandet.