Praktikantplass våren 2023

Den norske ambassaden i Brasilia tilbyr praktikantplass våren 2023 i tidsrommet 16.01.2023 – 14.07.2023.

Ambassaden i Brasilia er en interessant og travel arbeidsplass plassert midt i hoved­staden, blant politikere og beslutningstakerne i Brasil. Brasil er et viktig samarbeids­land for Norge og nærmere 200 norske bedrifter er etablert i landet, særlig innen maritim sektor, fornybar energi, samt olje og gass. Ambassaden er sentral i oppfølgingen av regjeringens skog- og klimasatsning og har gjennom mange år hatt et omfattende urfolksprogram. Havsamarbeidet er også en viktig pilar i det bilaterale forholdet. Ambassaden i Brasilia har to sideakkrediterte land - Surinam og Guyana. Det er for tiden seks utsendte diplomater ved ambassaden og femten lokalt ansatte.

Om praktikantoppholdet
Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal praktikanten få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Praktikanten vil ta del i ambassadens daglige virke og vil få varierte arbeidsoppgaver. Praktikanten vil blant annet få oppgaver knyttet til informasjonsarbeid, kultursamarbeid, tilrettelegging av besøk og arrangementer, håndtering av publikums­henvendelser, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering. Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan også være aktuelt.

Kvalifikasjoner
I vurderingen av søkere vil det legges vekt på språkkunnskap, relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på både norsk og engelsk er en forutsetning og søkere må beherske portugisisk. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Brasil, og gjerne erfaring fra landet.

Krav og vilkår

  • Ordningen er åpen for norske statsborgere under høyere utdanning ved et godkjent lærested, og som ikke har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse vil ikke bli vurdert.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend på kr. 14 750. Stipendet er ikke skattepliktig.
  • Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet. Praktikanten må også selv dekke reiseutgifter til og fra Brasilia.
  • Det er et krav at praktikanten er medlem i folketrygden under oppholdet, og praktikanten er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

Søknad
Søknad (maks en side), CV, relevante karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.brasilia@mfa.no. Det bes opplyst dersom kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

Søknadsfrist er 10.10.2022

Før du søker ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassadesekretær Tonje Sødal: tonje.sodal@mfa.no eller nåværende studentpraktikant Maria Aarre Hånes: Maria.Aarre.Hanes@mfa.no