Praktikantplass i Rio de Janeiro våren 2024

Det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro søker studentpraktikant for våren 2024. Søknadsfrist for stillingen er 31.10.2023.

| Rio de Janeiro

I dag er det omfattende forbindelser mellom Brasil og Norge på en rekke områder, politisk, kulturelt og ikke minst økonomisk. Generalkonsulatet i Rio de Janeiro samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, samt det lokale norske Rederiforbundet og Norwegian Energy Partners for å fremme norsk næringsliv i Rio og Brasil. Et praktikantopphold ved generalkonsulatet vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en travel utenriksstasjon.  

Arbeidsoppgaver 

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten får varierte arbeidsoppgaver innen næringsliv, økonomi, kultur, utlendingssaker, generalkonsulatets daglige virke og sosiale medier. Praktikanten vil i tillegg være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og arrangementer, som har som formål å fremme Norge og norsk kultur- og næringsliv i embetsdistriktet.   

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, portugisisk og engelsk. Kjennskap til Latin-Amerika og erfaring fra regionen er en fordel. Kandidaten bør ha kompetanse og interesse for publisering på web og sosiale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn). 

 

Krav og vilkår 

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart 1. februar  
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. For godkjente utenlandske læresteder se http://app.lanekassen.no/lut/. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse ikke vil bli vurdert. 
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert. 
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres. 
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 15.750 per måned, til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Rio de Janeiro, samt bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet utbetales til norsk bankkonto. 
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan bistå med informasjon og fremgangsmåte.  
  • Praktikanten må selv søke om å opprettholde medlemskap i norsk folketrygd under oppholdet og er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker. 

 

Slik søker du 

Søknad sendes til cg.riodejaneiro@mfa.no med kopi til erlend.svergja@mfa.no med emne «Praktikant vår 2024 [ditt fulle navn]». Søknad vedlegges CV med referanser, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som én PDF-fil i minst mulig størrelse.  

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende studentpraktikant: Erlend Svergja (erlend.svergja@mfa.no 

Søknadsfrist for stillingen er 31. oktober 2023.