New Norwegian passports - Foto:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Store problemer med passproduksjonen i Norge

Det er store problemer med produksjon av pass på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Politidirektoratet ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av eller kan søke om et annet lands pass, og som ikke har akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Vi oppdaterer informasjon om saken så snart vi vet mer.

Situasjonen vi står i nå handler om unormalt høy etterspørsel kombinert med råvaremangel. Dette medfører en begrensning på hvor mange pass- og ID-kort som kan utstedes før sommeren.

 • For at flest mulig skal få pass eller ID-kort før ferien, oppfordrer Politidirektoratet de som ikke trenger dette nå, om å vente til etter sommeren med å søke.
 • Søkere med dobbelt statsborgerskap, og som har gyldig pass som kan benyttes for planlagt reise, oppfordres til å vente med å søke om/fornye det norske passet.
 • Søkeren bør ikke bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.

Vanlige spørsmål fra publikum  - Q&A

 • Dere melder om produksjonsproblemer av pass, hva kan jeg gjøre nå?Hvis du trenger pass, kan du bestille time for å søke pass som vanlig, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når du kan forvente å få passet ditt. Hvis du ikke trenger pass før sommeren, oppfordrer vi deg til å vente til høsten.
 • Når vil denne passkrisen være over?
  Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer Politidirektoratet å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022.
 • Kan ikke ambassaden bare forlenge gyldigheten på passet til krisen er over?
  Nei, per i dag er ikke dette en mulighet for reisedokumenter. Dette vil være et komplisert tiltak som vil kunne skape vanskeligheter for den enkelte på reise. Tiltaket må også i tilfelle være forankret i EU/EØS-landene. Imidlertid jobbes det med å vurdere om det er mulig at utløpte pass aksepteres som identitetsdokument i Norge. 
 • Kan jeg vente med å fornye passet mitt/hvem kan eller bør vente med å fornye passet?
  Du kan bare reise med passet dersom det er gyldig. De fleste land utenfor EU/EØS og Sveits krever at passet er gyldig en tid (3 eller 6 måneder) etter utreise fra landet du besøker. Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Hvis du har reiseplaner, og passet nærmer seg utløpsdatoen, anbefaler vi deg å først sjekke gyldighetskravet til det landet du ønsker å reise til før du bestiller time.  Hvis du ikke har behov for å bruke passet, oppfordrer vi deg til å vente.
 • Hva gjør dere for å få ned leveringstidene?
  Vi har stor forståelse for at usikkerheten er vanskelig å forholde seg til. Politiet, som er ansvarlig for passproduksjonen i Norge, tar situasjonen på det største alvor. Politiet jobber tett sammen med leverandøren for å finne ulike tiltak for å få ned leveringstiden. 
 • Banken min sier jeg trenger pass men jeg finner ikke time. Hva gjør jeg?
  Vi anbefaler at du tar kontakt med banken din og forklarer at det kan ta tid å få pass og be om en utsettelse.
 • Hvilke råvarer er det som mangler?
  Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og lange leveringstider på disse. Pass og ID-kort bruker chiper med særlig høy sikkerhetsgrad og må derfor spesialbestilles for Norge. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet i markedet på plast- og papirkomponentene som brukes i dokumentene.