Praktikantopphold ved generalkonsulatet i Rio de Janeiro

Edvard Rossaak - Foto:Edvard Rossaak
Nåværende studentpraktikant Edvard Røssaak.

Det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro søker studentpraktikant for våren 2020. Søknadsfrist for stillingen er 29.10.2019.

Det er omfattende forbindelser mellom Brasil og Norge, både økonomisk og kulturelt. Rio de Janeiro regnes som Brasils hovedsete for energi, offshore og maritim virksomhet. Generalkonsulatet i Rio de Janeiro er en fagstasjon som håndterer konsulære- og utlendingssaker, profilerer Norge i konsulatets ansvarsområde og fremmer norsk næringsliv. Vi er samlokalisert og samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, samt det lokale norske Rederiforbundet, Norwegian Energy Partners, og det Norsk-Brasilianske handelskammeret. Et praktikantopphold ved generalkonsulatet vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en travel utenriksstasjon.

 

Arbeidsoppgaver

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten får varierte arbeidsoppgaver innen næringsliv, økonomi, kultur, utlendingssaker, generalkonsulatets daglige virke og sosiale medier. Praktikanten vil i tillegg være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og arrangementer, som har som formål å fremme Norge og norsk kultur- og næringsliv i embetsdistriktet.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, portugisisk og engelsk. I tillegg bør kandidaten ha avsluttet bachelorgrad og ha internasjonal erfaring. Kjennskap til Latin-Amerika og erfaring fra regionen er en fordel. Videre bør kandidaten ha kompetanse og interesse for publisering på web og sosiale medier, samt fotografering.

Krav og vilkår

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart i begynnelsen av Februar.
  •  Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. For godkjente utenlandske læresteder se http://app.lanekassen.no/lut/. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse ikke vil bli vurdert.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 12.000 per måned, til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Rio de Janeiro, samt bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet utbetales til norsk bankkonto.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan bistå med informasjon og fremgangsmåte.
  • Praktikanten må selv søke om å opprettholde medlemskap i norsk folketrygd under oppholdet og er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

 

Slik søker du

Søknad sendes til [email protected] med kopi til [email protected] med emne «Praktikant vår 2020 [ditt fulle navn]». Søknad vedlegges CV med referanser, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som én PDF-fil i minst mulig størrelse.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende studentpraktikant: Edvard Røssaak ([email protected]), konsul Kine Flaaten ([email protected]) eller konsul Rune Bjåstad ([email protected]).

Søknadsfrist for stillingen er 29. Oktober 2019