Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

INNREISEFORBUD FOR NORDMENN FRA 23.3

Coronavirus - Viktig informasjon:

KRAFTIGE RESTRIKSJONER PÅ KOLLEKTIVTRAFIKK

Det er innført kraftige restriksjoner på kollektivtrafikk og bruk av uber, både mellom delstatene og mellom kommuner og inn og ut av de store byene. Situasjonen er ustabil, og de begrensningene som gjelder nå kan fort endre seg. Det er derfor viktig å følge med på informasjonen fra lokale myndigheter.

INNREISEFORBUD FOR NORDMENN FRA 23.3.

Brasil har innført midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere fra land med pågående smitte, der i blant Norge. Vedtaket gjelder i 30 dager fra mandag 23. mars.

Behov for «boarding-certificate» ved hjemreise via Danmark – COVID-19

På grunn av de danske innreiserestriksjonene relatert til COVID-19 utsteder den danske ambassaden «boarding-certificate» til nordmenn som returnerer til Norge fra Brasil via Danmark. Sertifikatet fremvises ved ombordstigning for å dokumentere grunn for transitt via Danmark. Norske statsborgere som har behov for et slikt sertifikat bes om å ta kontakt med Den danske ambassaden i Brasilia for ytterligere informasjon: [email protected]

Se også:
Regjeringens reiseinformasjon - Brasil
Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar