Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om regler og begrensninger i de forskjellige delstatene i Brasil i forbindelse med Covid-19

Klikk på en av lenkene nedenfor for å få oppdatert informasjon og nyheter fra en rekke brasilianske stater om tiltak som er iverksatt i forbindelse med coronavirus-pandemien (bare unntaksvis på andre språk enn portugisisk).

Lenkene viderekobler deg til den respektive statens nettsted, der generell informasjon og retningslinjer om restriksjoner og tiltak er delt. Statene er selv ansvarlige for å oppdatere informasjonen.

Acre:

Government website:
https://agencia.ac.gov.br/?s=covid (latest news)

Alagoas:

Government website:
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/coronavirus (latest news)

Amapá:

Government website:
https://www.portal.ap.gov.br/coronavirus (latest news)

Amazonas:

Government website:
http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/ (guidelines)

Bahia:

Government website: http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/ (guidelines)
http://www.secom.ba.gov.br/2020/03/152898/Entenda-as-medidas-de-combate-ao-coronavirus-na-Bahia.html

Ceará:

Government website:
https://www.saude.ce.gov.br/tag/coronavirus/ (guidelines)

Distrito Federal:

Government website:
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/16/coronavirus-confira-aqui-o-que-o-gdf-faz-para-combate-lo/ (guidelines & restrictions)

Espírito Santo:

Government website:
https://coronavirus.es.gov.br/ (guidelines)
https://coronavirus.es.gov.br/legislacao (restrictions)

Goiás:

Government website:
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus (guidelines & restrictions)

Maranhão:

Government website:
https://www.corona.ma.gov.br/atos-normativos (guidelines)
https://www.corona.ma.gov.br/noticias (latest news)

Mato Grosso:

Government website:
http://www.mt.gov.br/-/14061088-veja-as-medidas-do-governo-no-combate-ao-coronavirus (latest news)

Mato Grosso do Sul:

Government website:
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281 (guidelines)
www.coronavirus.ms.gov.br (latest news)

Minas Gerais:

Government website:
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/legislacoes (guidelines)
https://www.saude.mg.gov.br/coronahome (restrictions)

Belo Horizonte city hall website:
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/informacoes-sobre-coronavirus-covid-19 (guidelines & restrictions)

Pará:

Government website:
http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/(guidelines)
https://agenciapara.com.br/noticias_busca.asp?BT_OK=buscar&selpagebusca=1&TXT_BUSCA=coronavirus (restrictions)

Paraíba:

Government website:
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/ (guidelines)
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/legislacao-covid-19v (restrictions)

Paraná:

Government website:
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha (latest news)

Pernambuco:

Government website:
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br (guidelines)
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/#medidas (restrictions)

Piauí:

Government website:
https://www.pi.gov.br/corona-virus/ (guidelines)
https://www.pi.gov.br/noticias/saiba-as-medidas-adotadas-pelo-governo-do-piaui-no-combate-ao-coronavirus/ (restrictions)

Rio de Janeiro:

Government website:
https://coronavirus.rj.gov.br/ (guidelines)
https://coronavirus.rj.gov.br/decretos/ (restrictions)

Rio de Janeiro city hall website:
http://prefeitura.rio/tag/coronavirus (guidelines & restrictions)

Rio Grande do Norte:

Government website:
http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=223456&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA (restrictions)

Natal city hall website:
https://natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-1264.html (guidelines)

Rio Grande do Sul:

Government website: https://estado.rs.gov.br/inicial

Rondônia:

Government website:
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-n-24-919/ (latest website)

Roraima:

Government website:
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/search/?searchword=coronavirus&searchphrase=all&Itemid=101 (latest news)

Santa Catarina:

Government website:
http://www.coronavirus.sc.gov.br/ (guidelines)
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/decretos.html (restrictions)

São Paulo:

Government website:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/#inicio (guidelines)
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/quarentena (restrictions)

São Paulo city hall website:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291730 (guidelines)
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/temas?busca=CORONAV%C3%8DRUS/COVID%2019%20 (GERAL) (restrictions)

Sergipe:

Government website:
https://todoscontraocorona.net.br/decretos/ (guidelines)
https://todoscontraocorona.net.br/ (latest news)

Tocantins:

Government website:
https://saude.to.gov.br/cievs---centro-de-informacoes-estrategicas-de-vigilancia-em-saude/coronavirus-covid-19/decretos/ (guidelines)
https://saude.to.gov.br/vigilancia-em-saude/cievs---centro-de-informacoes-estrategicas-de-vigilancia-em-saude/noticias-e-eventos/ (latest news)