Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Assistert flygning fra Natal via Rio de Janeiro til Oslo med avreise 9. april

Det settes opp en assistert flyvning for strandede norske borgere fra Rio og Natal til Oslo. Avreise er planlagt til torsdag 9. april 2020. Om du ønsker å benytte deg av denne flyvningen, ber vi om at du setter deg grundig inn i informasjonen nedenfor.

Billetter bestilles på denne nettsiden https://www.4groupsonly.dk/brasil. Billetten må bestilles og betales av den enkelte reisende. Merk at prisene er oppgitt i danske kroner.

Spørsmål om eventuell refusjon av utgifter til flybilletter må du selv ta opp med ditt reiseforsikringsselskap.

Flyvningen er for norske og nordiske statsborgere. Også utenlandske statsborgere med gyldig oppholdstillatelse og oppholdskort eller innreisevisum til Norge eller nordiske land kan reise.

Det minnes om at utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist på grensen. Bare passasjerer som tilfredsstiller kriteriene for innreise til Norge eller Norden vil få tillatelse til å gå om bord på flyet. Det er derfor viktig at du selv sjekker om du oppfyller kriteriene for innreise til Norge eller Norden og at du oppgir korrekt informasjon ved kjøp av billett.

Skal du til Norge og lurer på om du oppfyller vilkårene for innreise, se her: https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/currently-not-in-norway-questions-and-answers-for-nationals-outside-eueea/

Om du ikke tillates ombordstigning på flyet eller innreise i Norge fordi kriteriene ikke er oppfylt, vil kjøpet ikke bli refundert.

Vi har forståelse for at særlig familier der en eller flere familiemedlemmer er utenlandsk statsborger som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan stå i en vanskelig situasjon. De familiene dette gjelder må imidlertid selv avgjøre hvordan de ønsker å forholde seg i situasjonen, og om de ønsker at de familiemedlemmene som oppfyller vilkårene for innreise skal reise til Norge.

Dersom du ikke ønsker å reise hjem til Norge, ber vi deg gjøre nødvendige forberedelser for å kunne oppholde seg i Brasil i tiden fremover og overholde restriksjonene som myndighetene innfører. Norske borgere som er fast bosatt i utlandet bør forholde seg til råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Charter flight departing 9 April from Natal via Rio de Janeiro to Oslo 9.

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Scandinavian Airlines (SAS) are organizing a charter flight departing on Thursday 9 April from Natal via Rio de Janeiro (GIG) to Oslo. Further information and purchase of tickets is available at: www.4groupsonly.dk/Brasil

This assisted return journey is for Norwegian and Nordic citizens and those with permanent residency in the Nordic Countries. Tickets can also be purchased by EU/EEA Schengen citizens who can present a ticket to their place of residence.

It is important that you provide the correct information and that you are eligible for entry into the Nordic countries at the time of purchasing this journey. Travelers who are not Nordic citizens must be able to document entry visa and valid residence permit to Norway or their Nordic country of destination.