Themepicture norway today - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Se informasjon om fødselsnummer. For de som er født før september 2006 gjelder andre regler.          

Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om bibehold av statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år.

Se under for mer informsjon om prosedyrer og dokumentasjon.