Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene. Vennligst send e-post til ambassaden eller generalkonsulatet for å bestille time.