Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Pass

Alle, også små barn/personer under 12 år, skal søke pass ved personlig oppmøte på Ambassaden i Brasilia eller vec Generalkonsulatet i Rio de Janeiro. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke det. Husk å bestille/avtale tid.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år BRL 685,00
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år BRL 410,00
  3. Midlertidig pass (nødpass) BRL 900,00

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.