Students studying - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Gebyr

Passgebyr

Vanlig pass eller nødpass

  • Personer over 16 år                                               BRL 200,00
  • Personer under 16 år                                            BRL 120,00

Bekreftelser

  • Rett kopi/Notarialbekreftelse                                 BRL 170,00

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av CRA                                                  BRL 250,00
  • Midlertidig Nasjonalitetsbevis for norsk fartøy BRL 250,00

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner 

Utlendingssaker: Gebyret betales samtidig med søknad på nett. Se fullstendig liste over søknadsgebyrer hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Betaling av gebyr på konsulatene: Betaling skal foregå direkte med det enkelte utenriksstasjon.