Students studying - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Gebyr

Passgebyr

Vanlig pass eller nødpass                                                           

  • Personer over 16 år                                               BRL 685,00
  • Personer under 16 år                                             BRL 410,00
  • Midlertidig pass (Nødpass)                                     BRL 900,00

Bekreftelser

  • Rett kopi/Notarialbekreftelse                                 BRL 155,0

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av CRA                                                 BRL 300,00
  • Midlertidig Nasjonalitetsbevis for norsk fartøy      BRL 300,00

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner 

Utlendingssaker: Gebyret betales samtidig med søknad på nett. Se fullstendig liste over søknadsgebyrer hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Betaling av gebyr på konsulatene: Betaling skal foregå direkte med det enkelte utenriksstasjon.