Obszary arktyczne

Arktyka się zmienia. Zmiany klimatyczne oraz topnienie morskiej pokrywy lodowej to zjawiska, które stawiają przed nami poważne wyzwania, lecz są również źródłem pojawiających się na Północy możliwości. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczy się współpraca na szczeblu międzynarodowym.
Zdjęcie: REDink

Około 10% populacji Norwegii mieszka na terenach położonych na północ od koła podbiegunowego. Ludzie korzystają z zasobów tego regionu od tysięcy lat. Arktyka jest obszarem bogatym w złoża minerałów, ropy naftowej i gazu. Obfituje także w ryby i owoce morza. Badania dotyczące zmian klimatycznych oraz biologii morza otwierają nowe możliwości biznesowe. Priorytetem jest obecnie znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną środowiska naturalnego i jego bezpieczną eksploatacją. Będziemy dążyć do prowadzenia współpracy globalnej, w oparciu o wiedzę naukową i z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Cele

  • zapewnienie pokoju i stabilności regionu oraz przewidywalności podejmowanych działań
  • znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną środowiska naturalnego i jego bezpieczną eksploatacją poprzez rozsądne zarządzanie zasobami
  • promowanie współpracy międzynarodowej i poszanowania międzynarodowego porządku prawnego
  • zwiększenie zatrudnienia, tworzenie wartości oraz podnoszenie poziomu życia w regionie
skip@2x.png

Żegluga na wodach Arktyki

80% statków przepływających przez region Arktyki korzysta z wód Norwegii. 1 stycznia 2017 roku wszedł w życie Kodeks Arktyczny, który określa surowe wymagania dotyczące żeglugi komercyjnej odbywającej się na wodach Arktyki.

plattform@2x.png

Arktyczne zasoby gazu i ropy naftowej

według Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego, jedna piąta nieodkrytych do tej pory złóż ropy naftowej i gazu może znajdować się w Arktyce.

Działania

  • utrzymywanie obecności na morzach Północy w celu obrony suwerenności i praworządności oraz prowadzenia działań monitorujących i reagowania na wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym
  • zarządzanie zasobami w oparciu o wiedzę naukową
  • promowanie przestrzegania prawa morskiego oraz wzmacnianie pozycji Rady Arktycznej
  • inwestowanie w fundusze finansujące nowe przedsięwzięcia, jak również w działalność badawczą, infrastrukturę, innowacyjność i rozwój nowych technologii 
verden@2x.png

Rada Arktyczna

Składa się ona z ośmiu państw z regionu Arktyki, zaś 12 kolejnych krajów spoza tego obszaru ma status obserwatorów. Rada Arktyczna jest jedynym forum współpracy okołobiegunowej zajmującej się sprawami Arktyki na szczeblu rządowym.

Satelitt@2x.png

Norweskie satelity

Norweskie satelity gromadzą dane o kluczowym znaczeniu dla zarządzania zasobami i środowiskiem naturalnym oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej na Północy. Pełnią również ważną funkcję w prowadzeniu innowacyjnych badań oraz promowaniu działalności przemysłowej na Svalbardzie.

*Polish presence in the Norwegian Arctic

*Poland has a long-established tradition of scientific research in the Norwegian arctic.  Since 1957 Poland has been operating a research station in the Norwegian town of Hornsund on Svalbard. Polish researchers at the station undertake important research in areas including of metereology, seismoology, biology, and glaciology. Polish-Norwegian research cooperation is also supported through EEA/Norway Grants.

Poland has been party to the Svalbard Treaty since 1931 and has been a permanent observer to the Arctic Council since it was established in 1997. Poland hosts annual meetings for the observer states in the so called "Warsaw-Format".