Energia i zasoby morskie

Rosnąca populacja światowa będzie potrzebowała coraz więcej żywności i energii. Zrównoważona eksploatacja zasobów morskich przyczyni się do zaspokojenia owych zwiększonych potrzeb.
Zdjęcie: Bjørn Luell/Statkraft

Norwedzy są narodem, którego życie jest niezwykle blisko związane z morzem. Na przestrzeni lat zgromadzili rozległą wiedzę dotyczącą zasobów morskich i energetycznych. Norwescy eksperci opracowali technologię umożliwiającą zrównoważoną eksploatację zasobów naturalnych. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak odnawialna energia wodna, ryby i owoce morza, eksploatacja morskich złóż ropy naftowej i gazu, hodowla ryb oraz pomoc energetyczna ofiarowana krajom rozwijającym się.

Rozległa wiedza dotycząca oceanów oraz dostępnych w nich zasobów będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń. Musimy określić rozsądne zasady dotyczące eksploatacji zasobów, by umożliwić zrównoważony rozwój niebieskiej gospodarki. Wymaga to dążenia do spełniania surowych standardów środowiskowych - zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową.

Cele

  • zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do tanich, niezawodnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii
  • opracowanie rozwiązań umożliwiających zaspokojenie globalnych potrzeb energetycznych oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania międzynarodowych rynków energii, jej globalnych dostaw oraz osiągnięcie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego
  • zapewnienie skutecznego wdrożenia prawa morskiego oraz przepisów ochrony środowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym
  • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich w celu rozwoju niebieskiej gospodarki 
plattform@2x.png

Ropa naftowa i gaz stanowią 40% eksportu

Łączna wartość eksportu ropy naftowej i gazu w roku 2015 wyniosła około 450 miliardów NOK. Stanowi to około 40% całkowitej wartości norweskiego eksportu.

verden@2x.png

Inicjatywa „Oil for Development"

Norwegia posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zasobami ropy naftowej w taki sposób, by promować zrównoważony rozwój gospodarczy oraz dobrobyt wszystkich swoich obywateli. Obecnie dzielimy się owym doświadczeniem z 12 innymi krajami, współpracując z nimi w ramach programu „Oil for Development”.

hydropower_x2.png

Znaczący producent energii wytwarzanej przez elektrownie wodne

Norwegia zajmuje szóste miejsce na świecie i pierwsze w Europie pod względem ilości energii produkowanej przez elektrownie wodne.

Działania

  • podkreślanie znaczenia oceanów jako źródła żywności i energii
  • zrównoważone wykorzystywanie naszych zasobów energetycznych i morskich
  • promowanie rozwiązań umożliwiających zrównoważoną eksploatację zasobów
  • poszerzanie wiedzy z zakresu zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania zasobami morskimi
  • odgrywanie wiodącej roli w walce z zaśmiecaniem mórz oraz odkładaniem się mikrocząsteczek plastiku w oceanach 
bolge@2x.png

Nieodkryte zasoby

Ogromne połacie oceanu są nadal w znacznej mierze niezbadane. Mogą być one dla świata źródłem wielu minerałów oraz nieodkrytych jeszcze zasobów

havPlast@2x.png

Odpady z tworzyw sztucznych

Badacze są zaniepokojeni rosnącą ilością odkładających się w morzach i oceanach ilością odpadów z tworzyw sztucznych oraz konsekwencjami tego zjawiska dla organizmów morskich.

Fisk@2x.png

36 milionów posiłków z owoców morza dziennie

W 2015 roku Norwegia eksportowała codziennie średnio 36 milionów posiłków z owoców morza.