Energia i zasoby morskie

Rosnąca populacja światowa będzie potrzebowała coraz więcej żywności i energii. Zrównoważona eksploatacja zasobów morskich przyczyni się do zaspokojenia owych zwiększonych potrzeb.

Zdjęcie: Bjørn Luell/Statkraft

Norwedzy są narodem, którego życie jest niezwykle blisko związane z morzem. Na przestrzeni lat zgromadzili rozległą wiedzę dotyczącą zasobów morskich i energetycznych. Norwescy eksperci opracowali technologię umożliwiającą zrównoważoną eksploatację zasobów naturalnych. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak odnawialna energia wodna, ryby i owoce morza, eksploatacja morskich złóż ropy naftowej i gazu, hodowla ryb oraz pomoc energetyczna ofiarowana krajom rozwijającym się.

Rozległa wiedza dotycząca oceanów oraz dostępnych w nich zasobów będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń. Musimy określić rozsądne zasady dotyczące eksploatacji zasobów, by umożliwić zrównoważony rozwój niebieskiej gospodarki. Wymaga to dążenia do spełniania surowych standardów środowiskowych - zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową.

W 2017 roku rząd przedstawił nową strategię dotyczącą oceanów. Punktem wyjściowym owego dokumentu jest fakt, że Norwegia od zawsze była krajem typowo morskim. Strategia koncentruje się głównie na zrównoważonym wykorzystaniu oraz rozwoju zasobów oceanicznych.

Cele

  • zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do tanich, niezawodnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii
  • opracowanie rozwiązań umożliwiających zaspokojenie globalnych potrzeb energetycznych oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania międzynarodowych rynków energii, jej globalnych dostaw oraz osiągnięcie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego
  • zapewnienie skutecznego wdrożenia prawa morskiego oraz przepisów ochrony środowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym
  • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich w celu rozwoju niebieskiej gospodarki 
plattform@2x.png

Ropa naftowa i gaz stanowią 40% eksportu

Łączna wartość eksportu ropy naftowej i gazu w roku 2015 wyniosła około 450 miliardów NOK. Stanowi to około 40% całkowitej wartości norweskiego eksportu.

verden@2x.png

Inicjatywa „Oil for Development"

Norwegia posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zasobami ropy naftowej w taki sposób, by promować zrównoważony rozwój gospodarczy oraz dobrobyt wszystkich swoich obywateli. Obecnie dzielimy się owym doświadczeniem z 12 innymi krajami, współpracując z nimi w ramach programu „Oil for Development”.

hydropower_x2.png

Znaczący producent energii wytwarzanej przez elektrownie wodne

Norwegia zajmuje szóste miejsce na świecie i pierwsze w Europie pod względem ilości energii produkowanej przez elektrownie wodne.

Działania

  • podkreślanie znaczenia oceanów jako źródła żywności i energii
  • zrównoważone wykorzystywanie naszych zasobów energetycznych i morskich
  • promowanie rozwiązań umożliwiających zrównoważoną eksploatację zasobów
  • poszerzanie wiedzy z zakresu zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania zasobami morskimi
  • odgrywanie wiodącej roli w walce z zaśmiecaniem mórz oraz odkładaniem się mikrocząsteczek plastiku w oceanach 
bolge@2x.png

Nieodkryte zasoby

Ogromne połacie oceanu są nadal w znacznej mierze niezbadane. Mogą być one dla świata źródłem wielu minerałów oraz nieodkrytych jeszcze zasobów

havPlast@2x.png

Odpady z tworzyw sztucznych

Badacze są zaniepokojeni rosnącą ilością odkładających się w morzach i oceanach ilością odpadów z tworzyw sztucznych oraz konsekwencjami tego zjawiska dla organizmów morskich.

Fisk@2x.png

36 milionów posiłków z owoców morza dziennie

W 2015 roku Norwegia eksportowała codziennie średnio 36 milionów posiłków z owoców morza.