Wartości i priorytety

Energia i zasoby morskie

Rosnąca populacja światowa będzie potrzebowała coraz więcej żywności i energii. Zrównoważona eksploatacja zasobów morskich przyczyni się do zaspokojenia owych zwiększonych potrzeb.

Inicjatywy na rzecz pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z jakimi musi mierzyć się świat, są coraz bardziej skomplikowane. Do zakończenia wojen i konfliktów zbrojnych niezbędne są odpowiednie rozwiązania polityczne. Zwalczanie terroryzmu i zorganizowanej przestępczości wymaga działań wykraczających poza granice poszczególnych państw.

Klimat i środowisko naturalne

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego to dwa najpoważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie świat. Wiele krajów już dzisiaj boryka się ze skutkami zmian klimatu. W naszej części świata szczególną troskę budzą dramatyczne zmiany zachodzące w regionie Arktyki.

Polityka na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

Miliard ludzi na całym świecie zmaga się z ekstremalnym ubóstwem. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nieść pomoc potrzebującym, przyczyniając się tym samym do długofalowego rozwoju oraz wyższego poziomu sprawiedliwości społecznej na całym świecie.

Daleka Północ

Znaczna część Norwegii położona jest na północ od koła podbiegunowego. Jednym z priorytetów Norwegii jest rozsądne zarządzanie obfitymi zasobami Arktyki. Wiąże się to z prowadzeniem współpracy globalnej, w oparciu o wiedzę naukową i z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Norweska sztuka i kultura

Norwegia ma pulsujący sektor sztuki i kultury z głębokimi historycznymi korzeniami. Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, wielu norweskich artystów i innych profesjonalnych przedstawicieli życia kulturalnego znajduje inspirację poza granicami Norwegii.

Norweskie społeczeństwo

Współczesna Norwegia charakteryzuje się wysokim poziomem dobrobytu, równością płci oraz stabilną gospodarką.