Wartości i priorytety

Energia i zasoby morskie

Rosnąca populacja światowa będzie potrzebowała coraz więcej żywności i energii. Zrównoważona eksploatacja zasobów morskich przyczyni się do zaspokojenia owych zwiększonych potrzeb.

Pokój, stabilność i bezpieczeństwo

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z jakimi musi mierzyć się świat, są coraz bardziej skomplikowane. Norwegia pragnie stawiać im czoła angażując się zdecydowanie w działalność NATO, szeroko pojęte działania pokojowe oraz pojednawcze, a także uczestnicząc w międzynarodowych programach współpracy.

Klimat i środowisko naturalne

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego to dwa najpoważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie świat. Wiele krajów już dzisiaj boryka się ze skutkami zmian klimatu. W naszej części świata szczególną troskę budzą dramatyczne zmiany zachodzące w regionie Arktyki.

Polityka na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

800 milionów ludzi na całym świecie zmaga się ze skrajnym ubóstwem, zaś 70 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nieść pomoc potrzebującym, przyczyniając się tym samym do długofalowego rozwoju oraz wyższego poziomu sprawiedliwości społecznej na całym świecie.

Daleka Północ

Znaczna część Norwegii położona jest na północ od koła podbiegunowego. Jednym z priorytetów Norwegii jest rozsądne zarządzanie obfitymi zasobami Arktyki. Wiąże się to z prowadzeniem współpracy globalnej, w oparciu o wiedzę naukową i z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Sztuka i kultura

Norwegia może poszczycić się prężnie działającym sektorem kultury i sztuki. Obecnie - podobnie jak w przeszłości - wielu norweskich artystów i innych osobistości świata kultury znajduje inspirację do działania poza granicami swojego kraju.

Norweskie społeczeństwo

Współczesna Norwegia charakteryzuje się wysokim poziomem dobrobytu, równością płci oraz stabilną gospodarką.