Fødselsnummer

Alle skal ha fødselsnummer før man an søke om pass. Søknad om fødselsnummer krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden. Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for nytt oppmøte for å oppta biometri slik at søknad om pass kan registreres.

Merk: Behandlingstiden på tildeling av fødselsnummer er ca. 3 måneder

NB! Ufullstendige søknader vil bi avvist.